Ponížená žádost Poříčských měšťanů rytíři Karlu Stockarovi z Bernkopfu)
Ponížená žádost Poříčských měšťanů rytíři Karlu Stockarovi z Bernkopfu)
Ponížená žádost Poříčských měšťanů rytíři Karlu Stockarovi z Bernkopfu)
Ponížená žádost Poříčských měšťanů rytíři Karlu Stockarovi z Bernkopfu)

1. Na Jegich Milosty Wisoce Rozeneho Pana a Pána Karla Stokar Rytjře z Beren kopf yakožto welmy dobře předstawenjho a zaslaužileho Urozeneho Pana Wrchnjho Na Kapitularnim Panstwj Spalene Pořiči ponižena žadost wnitř psanich poniže nich Pořičkjch Miesste njnuw. 2. Wisoce Rozený Rytjřy Pane a Pane Milostiwy Naš představeny dobrotiwy urozeny Pane Wrchni! Poniewadž w nassom Miestečku jak sme samy přeswiedčenj takowe přehrozne sspatnoste skrze nedowolene a potupne Psany snad od nektereho welmy sspatneho a nectneho spolu Sauseda proty samy Jegich Milosty, nassemu předstawe njmu Bartl Pelikanowy, a miestskemu početwedaucymu Janu Peyl, z kterjmy i z Jegich Wisoce Rozeny Rytjřsky Mi losty na neyweyš spokoyeny sme, potupna psany wichazejy tak že skrze takowe welike Nedowolenoste a pro nas ostatnj z pro nasse Potomky se stawayicy welike Pohanieny nasseho Obidlj, sme mezy sebau uzawřely sobie tu smielost stau negponiženey ssi žadosty wzity, nasseho upřimneho srdce milowanj a kasky Gegich Wiso Rozeny Rytjřske Milosty předne sty. Poniewadž aš podnespřeswied sme, že Gegich Wisoce Rozene Rytjř ske Milosty nas k žadny wissy powin nosty než gak od starodawna gsau přitahnauty neračily, a tekaje se dielany silnic welmy dobry prospiech 3. pro nas wissetřit oljbily, a my skrze tu wikonanau Pracy předc žadny gestly ne skrz gine přjčiny sme ne schudly, a gesste gednkrate pra wjme dobrj prospiech se stal. Gegich Rytjřskě wisoce rozeny Milosty my stau negponiženiegssj žadostj ponjžene přichazjme, by Gegich Milosty nam proukazat ra čily, aby nas njž psany který stau negupřimniegssm srdcem až na žiwot pro Gegich Milosty by sme ssly, poniewadž mnohjmu z nas gak z dobrau ragau tak y z pomo cy nam milostiwe pomoct račily, by nas pro gednoho tak zljho člowie ka, a zrowna řicte Tasskaře, do Gegich nemilosti newzaly, a snad také nepotrestaly, zač co negponiženegc prosjme. My gegich Milosty samy neopomineme o toho z nas snad sspat- neho Sauseda který se tito nedowo- lenosty opowažuge widawaty skau- maty, a gak by co toho negmenssjho nam před očy přisslo y hned tako- we udame, poniewadž nam to k we- likemu Potupenj a k zarmutku gest. Konečnie gesste gedenkrate nassy weyš podetknuttau prosbu 4. co negponiženegc opakugeme, a prosime by wždy nas w Gegich Milosty zachowaty račily, kdežto y my nassi powolnost wždy Gegich Milosty splnity chceme, a mame tu čest gako poslussnj Miesstenj- nowe Gegich Milosty gakožto nessemu od milostziwe Wrchnosty dobře předstawenjmu Urozenjmu panu Wrchnjmu zustati. w Pořičy dne 26.unora 1820 co neyponiženegssi TOPlist