Vandrovní list krejčovského tovaryše Jakuba Banicze

zpět


Vandrovní list krejčovského tovaryše zr. 1820 s vedutou Jihlavy


Wir Zunftvorsteher und andere Meister des ehrsamen hand=
werks der bürgerlichen Schneidermeister in der Stadt Teltsch Iglauer Kreise im ...... Mähren, bescheinen hier=
mit, das gegenwärtiger Schneider Gesell Namens Jakub Banicz von Markten Planitz aus Klattauer Kreise
gebürtig, 22 Jahre alt, und von Statur Kleine auch Kastanen Haaren, ist bey uns hier - Jahre, 4 Wochen, in Arbeit ge=
standen, und sich solcher Zeit über treu, fleisig, still, friedsam und ehrlich, wie es einem jeden Handwerksgesellen gebühret, verhalten
hat; welches wir bezeugen, und deshalben unsere sämtliche Mitmenner in Folge des aller höchsten k.k. Gesetzes vom 1 ten Juni 1771. gezie=
mend ersuchen wollen, diesen Gesellen nach Handwerksgebrauch in Böhmen, Mähren, Schleisen, unter und ober Oesterreich , Stey=
er, Käruten, Krain und Gradisca frey, auser diesen aber in kein anderwätigers Land, oder Provinz zu fördern. Gegeben in Teltsch
den 29 Tag des Monats Octubri in 1820 Jahre.

Meister,wo obiger Gesell
in Arbeit gestanden ist
Erster Zunftvorsteher
Zweiter ZunftvorsteherMy, představení (starší) cechu a ostatní mistři počestného řemesela krejčovského ve městě Telči v Jihlavském kraji,..... Morava, tímto listem potvrzujeme, že uvedený tovaryš , jménem Jakub Banicz z Plánice v Klatovském kraji narozený, 22 let starý, malé postavy a kaštanových vlasů, u nás - roky, 4 týdny na práci zůstával a během té doby se choval věrně, pilně, tiše, klidně a poctivě, jak se na cechovního tovaryše sluší. Což též dosvědčujeme a všechny naše bližní též žádáme, podle práva z 1.června 1771, aby tohoto tovaryše podporovali ve volném provozování řemesla v Čecháchm na Moravě a Slezku, Dolním i Horním Rakousku, Štýrsku, Korutanech , Kraňsku a Hradišsku, avšak v žádné jiné zeni či provincii. Ujednáno v Telči, 29.den měsíce října roku 1820.


Mistr, u kterého byl výše uvedený tovaryš na práci TOPlist