Zßpis z gruntovnÝ knihy obce BoÜilec -"Grunt na K°i×atkový, od r. 1611

fond: VS T°ebo˛
sig: IA 5AU 7- 1611-1707

zpýt


Grunt Na K°i×atkový


Grunt na Krziziatkowie

Waczlaw, ujal grunt swuj jakz kniha stara fo: 109 ukazuje za 202 ▀▀, nato wypla=
til 125 ▀▀, zustawa po 6 ▀▀ doplatiti.......77▀▀
Takowe penize nalezieji
po smrti Rzihy Krziziatka
Martinowi y s napadem dowzyti.....65▀▀
Reynie dowzyti ......10▀▀
zadussi Bossileczkemu dowzyti.....2▀▀
A 77 ▀▀

1611 Przi wanoczych Waczlaw na Krzizatkowie sprawil Martinowi
Rzihy Krziziatka 3 ▀▀ Reynie sestrze jeho 3 ▀▀ A 6 ▀▀ TOPlist