zpět

Ukázky zajímavých dokumentů
Vandrovní list krejčovského tovaryše zr. 1820 s vedutou Jihlavy

- vandrovní list krejčovského tovaryše Jakuba Banicze z r. 1820 s vedutou Jihlavy


gruntovní kniha Bošilce- Krunt na Krziziatkowie

- gruntovní kniha Bošilce- "Grunt na Křižatkově", od r. 1611
 Vejhostní list pro mlynáře Václava Karlíka

- vejhostní list pro mlynáře Václava Karlíka, sepsaný od France Paroubka, syna Jana Kristiána Paroubka, člena Královské apelační rady a Místosudího dvorského lenního v Království Českém z r. 1709