zpět

Bedřich Vojtěch Rektoris


Bedřich Rektoris, c.k.berní a vyhlášený varhaník z Polné u Jihlavy - narodil se 8.3.1829 v Rožďalovicích čd.58
- pokřtěn jako Friedrich Vojtěch Rektorys
- v matrice v Holicích, při narození svého syna Karla je jeho jméno zapsáno jako Bedřich Rektorys, tedy s Y!
- jeho otec byl Václav Rektorys, mistr řeznický a měšťan z Rožďalovic
- studoval učitelský stav a stal se učitelem, avšak když nastoupil své první místo, byl okraden, což jej vedlo k rozhodnutí, že učitelem nebude a šel k bernímu úřadu (dědečkova poznámka).
- v r. 1856 asistent u c.k.berního úřadu v Holicích u Pardubic, bytem tamtéž, čd. 116
- v Holicích byl sbormistrem zpěváckého spolku NEPTALIM od jeho založení (8.12.1862) až do r. 1864." Dovedl sbor k velkému rozkvětu. Repertoár ansámblu obohacoval mimo jiné i o kusy z vlastního pera jsa za svou činnost léta Páně 1864 obdarován fortepianem" ( Holické noviny, 2006).
- v r. 1864 odchází Bedřich do Polné u Jihlavy, kde vykonával funkci c.k. berního. Bydlel v domě č.9. Mimo to se i nadále s velkou láskou věnoval hudbě. Hrál na varhany v děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Polné, který má ve svých útrobách Sieberovy varhany, které jsou prý největším zachovalým barokním nástrojem domácí provenience
- byl činný rovněž jako hudební skladatel, většina skladeb zůstala na faře v Polné.
- patřil ke kroužku vlastivědných buditelů v Polné
- jistý Gustav Krum, výtvarník, (byl v 1. sv. válce a vyprávěl příhody o tom jak jednou vyrazili do bitvy na bodáky a on se pak probudil z bezvědomí na hromadě mrtvol) se kterým se setkal táta na studiích v Praze, vyprávěl o tom, že pamatuje jak "v Polné lidé zůstávali po mši před kostelem a poslouchali jak hraje starej Rektoris na varhany"
- jistý František Ropek - varhaník u Sv. Jakuba v Praze, procházel varhanní noty i v chrámu v Polné a asi některé Bedřichovy notové záznamy a skladby odnesl (podle táty)

Bedřich Rektoris, coby sbormistr zpěváckého spolku Neptalim, r. 1863

Bedřich Rektoris ( na židli sedící), sbormistr zpěváckého spolku Neptalim v Holicích, r. 1863.


- Československý hudební slovník od Státního hudebního vydavatelství v Praze z r. 1965 o něm píše:
"Bedřich Rektoris, čes. skladatel,(* 8.3.1829,+ 15.4.1900, Polná u Jihlavy) Podrobnosti hudebního vzdělání v Praze nebyly zjištěny, povoláním berní úředník. V Polné se uplatňoval dobrou hrou na varhany, napsal též chrámové skladby a nekolik pochodů pro dechovou hudbu. Některé skladby uvedl v pražském rozhlase J. Kühn (sdělil F. Mužík, Praha)

PRCHAL, Jan. Biografický slovník Polenska. Polná: Nakladatelství Linda, 2002. s. 147.
Rektoris, Bedřich (*8.3.1829 Rožďalovice,+ 15.4.1900 Polná) Berní úředník. Hudební skladatel. V Polné se mnoho let uplatňoval hrou na varhany v kostele. V roce 1869 složil Aria Pastorál (zahájení ranní mše) pro varhany, dvoje housle, flétnu, rohy a hoboj, Responsoria (hraná dlouhé roky na chóru v Polné před Velikonocemi na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu), Pange lingua gloriosi (ukončení ranní mše), dále je autorem několika pochodů pro dechovou hudbu. Některé jeho skladby uvedl v čs.rozhlase varhaník Josef Kuhn. Byl jedním ze zakládajících členů okrašlovacího spolku Viktorin a podílel se na sestavení jeho stanov. Je pohřben na hřbitově sv.Barbory v Polné, u hřbitovní zdi vlevo. Liter.: Československý hudební slovník osob a institucí. II. Díl. Praha, 1965, s. 417; František Pokorný, Na polenském chóře před padesáti lety, Polensko č. 4 a 5/1939 TOPlist