Otakar Zachar, Ing. (*16.3.1870, Točník, † 29.11.1921, Praha)


zpět
Ing. Otakar Zachar
Ing. Otakar Josef Zachar - majitel pivovaru a spisovatel. Činnost jeho podává vzácný doklad, jak nadaný odborník a vynikající znalec na poli pivovarském uměl spojit praktickou stránku s vědeckou činností v oborech jmenovaných. Na popud svého učitele na universitě prof Zíbrta vydal se na studia o minulosti chemie vůbec a české zvláště. Tím dospěl ke znalosti alchymie staročeské tak dokonale, že před ním ani po něm nikdo s takovou důkladností a spolehlivostí neluštil záhady alchymické kuchyně staročeské, Vydal řadu původních památek staročeských i z cizích spisů upravených. Objasnil základní pojmy alchymické a podstatu alchymického snažení podle pramenů staročeských chovaných ve vlasti i v cizině Vydal četné články i knihy o sladovnictví a pivovarství, založiv pro ně zvláštní časopisy a periodické sbírky. Pokusil se též se zdarem na poli beletrie a dramatickém.
(z knihy Fr. Sekaniny: Album representantů všech oborů veřejného života československého, 1927, Praha.)

Pocházel po předcích ze Žebráka, ale narodil se v Točníku čp.1, dne 16. března 1870. Byl bratrem mojí praprababičky Elišky Zacharové, provdané za Ottu Wiesenbergera, továrníka v Žebráce.
Mládí prožil v Berouně, nejprve studoval na reálce, pak v Praze chemii na Českém vysokém účení technickém, kde dosáhl diplomu inženýra chemie. V Třeboni a na Kladně se vyučil sladovnickému řemeslu, načež pokračoval ve studiu kvasné chemie v Berlíně a v Kodani. Podnikl řadu studijních cest zaměřených na pivovarnictví, chemii a alchymii do Dánska, Holandska, Německa, Itálie, Polska, Ruska, Skandinávie, Anglie a Francie.
Chemie provázela jeho předky po otci i po matce prokazatelně po celá tři předcházející staletí, kdy se na zbirožském panství věnovali řemeslům a živnostem mydlářským, později i podnikání v pivovarnictví, výrobě svíček, olejů a mýdel.
Zvláštní zájem projevil o dějiny chemie a její předchůdkyně alchymie, kterou studoval nejprve v knihovně Národního muzea v Praze, přičemž vydal v roce 1899 z rukopisu Mistra Antonia z Florencie Cestu spravedlivou v alchymii z roku 1457. Potom odjel do Leydenu v Holandsku, kde pokračoval ve studiu z českých knih, které se tam dostaly z Upsaly jako kořist Švédy odvezená za třicetileté války z Čech. Tak se stal jedním z prvních pěstitelů dějin českých alchymistů a chemiků. V Národním technickém muzeu v Praze pak nově založil alchymistické oddělení a rekonstruoval alchymistickou dílnu z 16. století.
V roce 1895 se ujímá, jako 25letý, funkce správce Kročehlavského pivovaru, založeného r.1865, jehož majitelem byl Řád benediktinů. Po smrti svého otce Šebestiána Zachara v r. 1901 přebírá řízení rodinného podniku "Parostrojní pivovar a sladovna Kročehlavy - Kladno"
M. Aleš: Pivovar pod hradem Žebrákem a Točníkem
Po otci zdědil veliký majetek, který mu pomohl ke studiu, vědeckému bádání, literární činnosti a podporování umělců. Svým nákladem vydal několik beletristických prací, které mu vyzdobili významní výtvarníci, především jeho přítel Mikoláš Aleš a Josef Váchal jimž se stal mecenášem.

Do jeho života bouřlivě zasáhl milostný románek se zpěvačkou světového jména, - Boženou Kacerovskou, který však po čase skončil a s plánovaného sňatku sešlo. Otec Boženy Kacerovské jménem své dcery vymáhal na Zacharovi za zkažení umělecké kariéry 15.000 korun jednorázově a 600 korun měsíční apanáže. Tento spor se stal senzací i na stránkách tisku. V roce 1909 přijela Kačerovská z Francie k přelíčení, které se konalo 27. prosince v Praze. Pro neústupnost obou stran byl soud již poněkolikáté znovu odročen. Přesto zůstal Otakar Zachar její velkou láskou prakticky do konce života...
Rozchod se Zacharem ji nezlomil, částečně se za chování svého otce styděla. V květnu roku 1906 nasedla v Praze do vlaku, v ruce měla jízdenku do Paříže. Pomocí přátel zde získala byt a slečnou Drozenovou je uvedena do školy zpěvu proslulé Marchesi...

V r. 1907-11 se O. Zachar stává vydavatelem, majitelem i redaktorem neodvislého týdeníku pivovarského SLÁDEK, dále odborného časopisu KVAS a redaktorem pokrokového časopisu pro mládež JARO. Založil Národní jednotu Kladenskou. Knižně vydal r. 1906 Pivovarské kapitoly a feuilletony, s ilustracemi Mikoláše Alše a Adolfa Kašpara. Psal i divadelní hry - např. Harmonie, Na šachtě, V pivovarské kanceláři, Washingtonská služka a také verše, z nichž byly V. J. Novotným zhudebněny Pivovarské písničky. Přiblížil Mikoláše Alše pivovarskému životu, z čehož vznikla řada Alšových kreseb. V roce 1914 napsal práci Z dějin spiritismu v minulosti, s dřevoryty Josefa Váchala.

Pavla Zacharová, roz. Veverková
Dne 26.7. 1917 se jako 45-letý se oženil v kostele sv Ludmily na Král. Vinohradech s Pavlou Veverkovou, herečkou a členkou činohry Vinohradského divadla z vážené patricijské rodiny původem z Kolína, vlastnící několikero domů na Královských Vinohradech. Umírá v 51 letech. Dne 28. 11. 1921 při cestě vlakem z Berouna do Kladna kolabuje na srdeční selhání a den na to, 29.11.1921 umírá v pražském sanatoriu.

z díla O. Zachara:
Pivo v písních lidových a znárodnělých. Otakar Zachar, Praha 1909, 8°, str. 402 + (XXI). (Otisk přílohy časopisu Sládek, neodvislého týdenníku pivovarského roč. III.)
Sladovnické obyčeje, zábavy, slavnosti a pověry v nákladnických domech a pivovárech českých. Sebral Dr. Čeněk Zíbrt. Nákladem Otakara Zachara, Praha 1910, 8°, str. 361 + (XXXVI). (Příloha časopisu Sládek, neodvislého týdenníku pivovarského, roč. IV.)
K. J. Erben, Sládci, veselohra. Vydáno památce stých narozenin básníkových. Ot. Zachar, Praha 1912, 8°, str. 63.
Řády a práva starodávných pijanských cechů a družstev kratochvilných v zemích českých. Otokar Zachar, Praha-Kladno 1900, 8°, str. 372. Příloha časopisu Sládek, neodvislého týdenníku pivovarského, roč. II. – Znovu vydáno: O. Pyšvejc, Praha 1910, 8°, str. 372.
Zachar O.: Laurentius Ventura o spuosobu přistrojování kamene filosofického. Leydenský rukopis Bavora Mladšího z Hustiřan z roku 1585, Kladno 1907; Zachar, Otakar: O alchymii a českých alchymistech Kresby M. Aleš. Kladno, nákl. vlastním v r. 1911, 300 stran.
Zachar, Otakar: Mistra Antonia z Florencie Cesta spravedlivá v alchymii Podle originálu z r. 1457. Praha, Šimáček v r.1899, 106 stran.
Zachar, Otakar: Chemie dávnověku Příloha "Chemických listů", v roce 1913, 40 stran.
Zachar, Otakar: Jitřní záře (Aurora consurgensis) Podle originálu z r. 1585. Kladno, nákl. vlastním v r. 1911 (v knize uveden r. 1909, 165 stran).
Zachar, Otakar: Alchymista Bavor Rodovský z Hustířan a jeho rukopis, nyní leydenský Královská Česká společnost nauk, Praha v r. 1902, 35 stran.
Zachar, Otakar: Z dějin spiritismu v minulosti Vyzdobeno 19 dřevoryty J. Váchala. Praha, nákladem vlastním v r. 1914, 104 stran.
Zachar, Otakar: Praktyka Testamentu Rajmunda Lulia ( z r. 1500), nákladem vlastním s perokresbami M. Alše, 1904

Zdroj informací:
matriky+INT+ časopis Logos
sborník pro esoterní chápání života a kultury
Ročník 16, č.1/2 2000 (dvoučíslo)
Dolejší,Jiří: Jitřní záře české alchymie - život a dílo Otakara Zachara 1870-1921 str. 57 TOPlist